علامت سوال

فروشنده و همکار تجاری محترم:

ضمن تشکر از همکاری فی‌مابین،باتوجه به منابع مالی تخصیص یافته چنانچه تقاضای افزایش اعتبار دارید،باتوجه به ماهیت حقیقی ، حقوقی بودن خود، پرسشنامه اعتباری ذیل را تکمیل نمایید.

پرسشنامه مورد نظر را از طریق لینک‌های زیر دانلود کنید.

لطفا فایل خود را به ایمیل ارسال فرمایید.